Kupno udziału w nieruchomości

Chcę kupić udział w nieruchomości – czy warto?

Skąd bierze się udział w nieruchomości.

W dzisiejszych czasach często mamy do czynienia z okolicznościami gdzie w wyniku dziedziczenia dochodzi do podziału nieruchomości a spadkobiercy nie chcą się ze sobą porozumieć na żadnej płaszczyźnie. To jeden z najczęstszych powodów powstania udziałów. Dla wielu przerażające jest to, że działka ma 15 właścicieli. Ja osobiście upatruję w tym fakcie wartość dodatnią.

Niejednokrotnie przedmiotem dziedziczenia są nieruchomości znajdujące się w znakomitej lokalizacji i posiadające ogromny potencjał inwestycyjny. Konflikt rodzinny bądź problemy z ustaleniem pozostałych uprawnionych powodują, że nieruchomość taka latami pozostaje nieużywana. Jak łatwo się domyślić statystycznie większość z wymienionych współwłaścicieli chętnie pozbyła by się swojej części i zapomniała o problemie.

Czy warto kupić udział ?

Wtedy pojawia się pytanie, czy warto angażować się w taką sprawę ? Czy koszty postepowania nie przewyższą wartości tego co chcę nabyć? Jak długo mogę starać się o zniesienie współwłasności i czy jest to w ogóle możliwe?

Na powyższe pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi, niemniej zawsze warto przeanalizować tego rodzaju posunięcie.

W przypadku nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nabycie współudziału wydaje się najbezpieczniejszym i najmniej ryzykownym. Niejednokrotnie widzimy pozostawione działki, których nikt nie uprawia bo cyt. ,, jest tylu właścicieli, że nikt nie chce tam nic robić’’. 

Warto wtedy zastanowić się nad ewentualnym przeznaczaniem takiej nieruchomości i możliwym wzrostem jej wartości.

Na co zwrócić uwagę.

Jeżeli zdecydowalibyśmy się na zakup kawałka ziemi obarczonego współwłasnością musimy wziąć pod uwagę głównie następujące okoliczności:

– jaką część nieruchomości możemy nabyć, najlepiej gdyby nabyty grunt stanowił ponad 50 % udziału w całości lub czy ewentualnie w późniejszym czasie będzie możliwe uzyskanie od innych osób większej części udziału;

– jakie są koszty nabycia i posiadania udziału w całości (głównie mowa o kosztach podatku, współwłaściciel zobowiązany do jego opłacania w całości jeśli pozostali współwłaściciele nie będą tego czynić);

– czy nieruchomość jest w jakikolwiek stopniu użytkowana (ktoś uprawia pole orne, wykasza działkę itp.);

– jaką wartość przedstawia obecnie cała nieruchomość;

– gdzie nieruchomość jest zlokalizowana.

Zniesienie współwłasności.

Nabycie własności całości nieruchomości może nastąpić przez zniesienie współwłasności, wtedy najlepiej jest posiadać więcej niż 50 % udziałów. Warto postarać się o zgromadzenie wszystkich współwłaścicieli. Niemniej wystarczy nawet większa ich cześć. W razie braku nabycia pozostałych części pozostaje nam wniosek do Sadu o zniesienie współwłasności.

Zasiedzenie.

Drugą formą jest zasiedzenie całości nieruchomości. Trwa to zasadniczo 30 lat i konieczne jest wykazanie władania rzeczą przez powyższy czas co w zależności od rodzaju sprawy może być mniej lub bardziej utrudnione.

Jaką podjąć decyzję:

Czy zatem, warto nabyć taki udział ?

– osobiście uważam, że zawsze warto to rozważyć. Udziały w nieruchomości zbywane są często po kwotach znacznie zaniżonych, a nieruchomość gruntowa rzadko traci swoją wartość. Fakt zainwestowania często kwoty nieznacznej, pozwoli nam stać się właścicielem nieruchomości. Dołożenie przez nas odrobiny zaangażowania może sprawić, że będziemy w przyszłości posiadać bardzo wartościowy kawałek ziemi, a wartość niewielkich zainwestowanych kwot zwiększy się kilkukrotnie.

Z uwagi na moje wieloletnie doświadczenia w przedmiocie obrotu nieruchomościami jestem w stanie obiektywnie ocenić racjonalność dokonania zakupu a ewentualnie poprowadzić postępowanie w przedmiocie zniesienia współwłasności czy zasiedzenia.

Zapraszam do kontaktu i wspólnej analizy ewentualnych możliwości.

radca prawny Michał Pichór

https://prawnikniepolomice.pl/

“Da mihi factum, dabo tibi ius” – Podaj mi fakty, a podam ci prawo

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *