POBIERZ ZA DARMO

BEZPŁATNE WZORY PISM DLA CIEBIE!

KLIKNIJ NA WYBRANY DOKUMENT CELEM POBRANIA

  1. WEZWANIE DO ZAPŁATY
  2. PEŁNOMOCNICTWO
  3. WNIOSEK O KLAUZULĘ
  4. WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU
  5. WNIOSEK O SPORZĄDZENIE PISEMNEGO UZASADNIENIA

Proszę o niewykorzystywanie wzorów do celów komercyjnych. Ponadto proszę pamiętaj, że treści prezentowane na tej witrynie, w tym treści pobieranych materiałów mają charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny i są wyrazem osobistych poglądów ich Autora. Żadna przedstawiona na niej treść, nie jest i nie może być traktowana jako posiadająca charakter porady prawnej, inwestycyjnej, opinii prawnej, pisma prawnego ani wykładni prawa. Wszelkie decyzje podejmujesz zawsze na własne ryzyko.  Autor nie ponosi odpowiedzialności za prezentowaną treść w jakimkolwiek zakresie, w tym za jakiekolwiek szkody wyrządzone zastosowaniem lub niezastosowaniem się do treści zawartych na witrynie (blogu). 

Z uwagi na fakt, iż każda sytuacja faktyczna jest inna i nie powtarzalna, w celu uzyskania indywidualnej porady prawnej należy zgłosić się do prywatnej konsultacji.