Obywatel Ukrainy- ślub w Polsce.

Co musi zrobić obywatel Ukrainy, żeby wziąć ślub w Polsce ?

Ślub w Polsce – wymagania.

Wojna w Ukrainie trwa a życie jej obywateli toczy się dalej.

Często prozaiczne sprawy dla obywateli kraju ogarniętego wojną są problemem nie do pokonania. 

Jakie dokumenty trzeba posiadać. 

Ślub to nie tylko miła uroczystość rodzinna to również formalności jakich trzeba dopełnić. 

  Cudzoziemiec (obywatel Ukrainy) jest zobowiązany dostarczyć:

  • Dokument urodzenia /oryginał wraz z tłumaczeniem przysięgłym/.
  • Akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub akt małżeństwa i dokument potwierdzający jego ustanie, unieważnienie lub potwierdzający nieistnienie małżeństwa.
  • Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą.

Problem z uzyskaniem dokumentów przez obywatela Ukrainy. 

Zgodnie z polskimi przepisami do zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca niezbędne jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z prawem ojczystym osoba taka może zawrzeć małżeństwo za granicą.

Dokument taki oprócz danych osobowych cudzoziemca oraz stanu cywilnego winien zawierać wyraźne stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem ma możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce.

Problemem jest zasadniczo fakt, że ukraińskie prawo nie przewiduje takiego dokumentu, w związku z czym nie ma możliwości jego uzyskania. 

Co ma zrobić obywatel Ukrainy aby uzyskać taki dokument.  

Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów), powinien przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia tego dokumentu.

Takie postanowienie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca. 

Gdzie można to załatwić- przydatne strony.  

  1. Urząd Miasta Krakowa – Urząd Miasta Krakowa informacje w języku ukraińskim
  2. Wzór wniosku do sądu- wzór wniosku

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu. Kancelaria Niepołomice- kontakt.

                                                         Radca prawny 

                                                                                    Michał Pichór