Pieczęć prewencyjna

pieczęć prewencyjna, pieczęć windykacyjna, pieczątka ochronna, pieczątka windykacyjna, pieczątka prewencyjna


Oferta “pieczęć prewencyjna”

Szanowni Państwo,

każdy z Nas słyszał pewnie nie raz mądrą dewizę “lepiej zapobiegać niż leczyć”prawnik kraków. Reguła ta sprawdza się również w ramach działalności gospodarczej. W obecnych realiach przedsiębiorcy oprócz wyzwań rynkowych mają nowe zmartwienie, jest nim nagminne nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów. Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę jakie są konsekwencje takich praktyk. Dlatego z myślą o Nich przedstawiamy naszą ofertę usługi udostępniania pieczęci prewencyjnej Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus – Lex.

Czym jest pieczęć prewencyjna ?

Jest to proste i niewymagające dużego nakładu finansowego narzędzie dyscyplinujące Państwa kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Może mieć ona postać pliku graficznego lub klasycznej pieczątki i znaleźć zastosowanie na fakturach, notach odsetkowych, czy innych dokumentach sprzedaży, a także wezwaniach do zapłaty. Ostrzega ona Państwa kontrahentów, że wierzytelność jest monitorowana i w przypadku nieuregulowania jej w terminie, windykacja zostanie zlecona profesjonalnemu podmiotowi.

pieczęć windykacyjna pieczęć prewencyjna

Co możecie Państwo zyskać stosując to rozwiązanie ?

  • redukcję liczby niezapłaconych w terminie faktur, co przekłada się na poprawę płynności finansowej Państwa firmy,

  • psychologiczny nacisk na kontrahentów do terminowej i priorytetowej spłaty Państwa wierzytelności, jednocześnie powodujący wzrost ich dyscypliny płatniczej,

  • ograniczenie czasu i kosztów dochodzenia należności, w tym wysyłania dodatkowych wezwań do zapłaty,

  • wzmocnienie wizerunku Państwa firmy, jako przedsiębiorstwa powierzającego obsługę wierzytelności profesjonalnej Kancelarii Radcy Prawnego,

  • również budowanie wizerunku Państwa firmy, jako przedsiębiorstwa dbającego o terminowość rozliczeń finansowych,

  • rabat naszej Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus – Lex na pozostałe usługi windykacyjne.

Jaki jest koszt usługi pieczęci prewencyjnej ?

Koszt udostępniania pieczęci prewencyjnej wynosi tylko 59 zł netto miesięcznie. Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Jednakże w przypadku jednorazowej zapłaty z góry za okres 12 miesięcy koszt usługi maleje i wynosi 49 zł netto miesięcznie.

Podana cena obejmuje jedną pieczęć mechaniczną – według wybranego wzoru – oraz dwie pieczęcie w formie plików graficznych.

W przypadku zamówienia większej liczby pieczęci mechanicznych należy doliczyć dodatkowy jednorazowy koszt w wysokości 49 zł netto/ za sztukę.

Jak zamówić pieczęć prewencyjną ?

Wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej http://www.honoratuslex.pl/pieczec-prewencyjna/ lub dzwoniąc pod numer 660-157-438.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Z poważaniem

Kraków, r.pr. Michał Pichór