wezwanie do zapłaty

Czy trzeba wysyłać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty jest konieczne!

Panie Mecenasie, czy należy wysłać wezwanie do zapłaty? To pytanie często pada z ust moich Klientów. Nie jest ono dla mnie nigdy zaskoczeniem. Skąd ten człowiek ma to wiedzieć, skoro w szkole o tym nie uczą:) Już dawno zauważyłem, że w mediach i dostępnych źródłach informacji nie ma przekazywanych pełnych, jasnych i konkretnych informacji o funkcjach jakie ono spełnia. Zatem wszelkie wątpliwości w tym zakresie są uzasadnione. Nie wspomina się także jasno o korzyściach płynących z wysłania wezwania do zapłaty. Dlatego w niniejszym wpisie wyjaśnię Ci dlaczego ja wysyłam wezwanie do zapłaty. Zgromadzę w jednym miejscu najistotniejsze informacje – tak abyś już nigdy nie zastanawiał się – czy to wezwanie należy wysłać. Odpowiadając na pytanie zadane na wstępie – tak! Wezwanie do zapłaty jest konieczne!

Treść wezwania do zapłaty

Zanim przejdę do opisywania funkcji wezwania do zapłaty, poniżej wskażę Ci informacje jakie powinny się znaleźć w jego treści. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

· datę i miejsce jego sporządzenia,

· dane wierzyciela (imię, nazwisko, nazwa, adres, dane informacyjne działalności),

· dane dłużnika,

· tytuł pisma “wezwanie do zapłaty”, można dodać zwrot “przedsądowe” lub “ostateczne”, 

· wskazanie podstawy dochodzonej należności (podajemy jaka jest podstawa naszej wierzytelności np. umowa pożyczki, faktura nr… itd.),

· podanie kwoty zaległości (należy osobno rozpisać kwotę główną oraz odsetki, a także opisać zarówno liczbowo jak i słownie),

· zakreślenie terminu oraz wskazanie sposób zapłaty (np. w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania na rachunek bankowy o nr…………..)

· poinformowanie o dalszych krokach i ewentualnych konsekwencjach nie zastosowania się do wezwania (np. w przypadku braku zapłaty będę zmuszony do skierowania sprawy do sądu).

Masz dalej wątpliwości jak napisać wezwanie do zapłaty do swojego dłużnika? Głowa do góry! Skorzystaj z przygotowanego specjalnie dla moich czytelników bezpłatnego wzoru wezwania do zapłaty. Możesz go pobrać w zakładce “POBIERZ ZA DARMO“. 

A teraz przejdźmy do sedna. Dlaczego warto i należy wysłać wezwanie do zapłaty!

 

Próba polubownego rozwiązania sporu

Biorąc pod uwagę obecną długość prowadzonych postępowań sądowych, polubowne załatwienie sporu jest często najlepszą opcją. Nie tylko oszczędza się czas, ale także można zachować lub odbudować pozytywne relacje z naszym dłużnikiem. Może kiedyś w przyszłości tak ukształtowana relacja zaprocentuje? Stąd wezwanie do zapłaty może być początkiem rozmów negocjacyjnych zmierzających do rozwiązania problemu. Różne są powody nieterminowego regulowania zobowiązań. Często dłużnik zamiast wyjść do wierzyciela i porozmawiać z nim o swoim – a w zasadzie wspólnym problemie – unika go. Nie jest to dobre rozwiązanie. Wspólna rozmowa może doprowadzić do znalezienia rozwiązań korzystnych dla obu stron. Przykładowo rozłożenie długu na raty, czy też zastosowania kompensaty. Co więcej pamiętaj o art. 187 § 1 pkt 3) kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim wymogiem formalnym pozwu jest podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Zatem podejmując próbę polubownego rozwiązania sporu, nie zapomnij podać informacji o niej w pozwie. 

Uniknięcie zarzutu wytoczenia procesu bez powodu

Główne założenie procedury cywilnej jest takie, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi koszty. Wyjątek od tej zasady znajduje się w art. 101 kodeksu postępowania cywilnego: Zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Należy uważać na te przepisy, ponieważ może okazać się, że pomimo wygrania sprawy będziemy musieli oddać koszty dłużnikowi. Zatem wysłanie wezwania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu, wyłącza możliwość zastosowania tej regulacji. Albowiem dłużnik pomimo wezwania do zapłaty nie spłacił długu i wierzyciel z uwagi na jego postawę musiał oddać sprawę do sądu. 

Uznanie długu – przerwanie biegu terminu przedawnienia

Teraz kolejna bardzo istotna zaleta podjęcia rozmowy z Dłużnikiem. Jeżeli dłużnik w odpowiedzi na nasze wezwanie do zapłaty uzna dług, to wtedy nasza sytuacja prawna ulega znacznej poprawie. Co to znaczy, że uzna dług? Nie musi być to wyrażone wprost! Wystarczy, że np. Dłużnik napisze, że wie o długu i chce zapłacić później lub gdy poprosi o rozłożenie zadłużenia na raty. Ok, ale co nam daje takie oświadczenie Dłużnika? Po pierwsze, uznanie Długu przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Zaczyna on biec od nowa. Po drugie, uznanie Długu ułatwia nam postępowanie przed Sądem, bo możemy skorzystać z trybu postępowania nakazowego, które jest szybsze i tańsze. O tym trybie kiedyś zrobię osobny wpis. 

Weryfikacja adresu Dłużnika

Podanie poprawnego adresu zamieszkania Pozwanego stanowi obligatoryjny warunek formalny pozwu. Stąd dobrze sprawdzić, czy posiadany adres jest poprawny. Jeśli nasz list zawierający wezwanie do zapłaty wróci z adnotacją „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany” lub inną o podobnej treści, będziemy mogli zawczasu podjąć kroki w celu ustalenia aktualnego adresu zamieszkania Dłużnika. Zgodnie z obecnymi przepisami jeżeli Pozwany nie odbierze pozwu, Sąd zobowiąże nas do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Mamy wówczas dwa miesiące na przesłanie do akt potwierdzenia doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo na zwrot pisma i wskazanie aktualnego adresu pozwanego lub dowodu, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Stąd warto próbować weryfikować te dane wcześniej. 

Podsumowanie

Jak widzisz wysłanie wezwania do zapłaty może przynieść wymierne korzyści. Sądzę, że po lekturze niniejszego wpisu nigdy nie będziesz miał wątpliwości co do tego, czy wysyłać wezwanie do zapłaty. Ale jeżeli je masz:) – proszę podziel się nimi w komentarzach! Chętnie pomogę Ci i odpowiem na Twoje pytania. Pozdrawiam 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *