Śmierć dłużnika przed wszczęciem egzekucji

W toku postępowania dążącego do odzyskiwania naszych należności mogą zdarzyć się nieprzewidziane sytuacje. Jedną z nich jest nagła śmierć naszego dłużnika. Co mamy robić w tej sytuacji, w szczególności gdy mamy już prawomocne orzeczenie przeciwko niemu? Są to sytuacje nierzadkie, w szczególności gdy proces uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia – z różnych przyczyn – jest rozciągnięty w …

Śmierć dłużnika przed wszczęciem egzekucji Read More »