ugoda pozasądowa

Ugoda pozasądowa

Ugoda pozasądowa Nierozłączną cechą przedsiębiorcy jest stałe rozwiązywanie różnego rodzaju problemów. Często są to spory z naszym kontrahentem. Wcześniej, czy później na tle któregoś z nich może powstać pomiędzy nami a kontrahentem spór. Nie zawsze musimy go kierować na drogę postępowania sądowego. Często w wyniku przeprowadzenia umiejętnych negocjacji korzystnym rozwiązaniem jest zawarcie ugody pozasądowej. Czym …

Ugoda pozasądowa Read More »

Śmierć dłużnika przed wszczęciem egzekucji

W toku postępowania dążącego do odzyskiwania naszych należności mogą zdarzyć się nieprzewidziane sytuacje. Jedną z nich jest nagła śmierć naszego dłużnika. Co mamy robić w tej sytuacji, w szczególności gdy mamy już prawomocne orzeczenie przeciwko niemu? Są to sytuacje nierzadkie, w szczególności gdy proces uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia – z różnych przyczyn – jest rozciągnięty w …

Śmierć dłużnika przed wszczęciem egzekucji Read More »